Slovak Czech English Hungarian Polish Russian
STREŠNĚ LATY + KONTRALATY

 

Za účelom získania pekného vzhľadu a funkčnosti pri pokrývaní strechy by sme mali používať vhodné materiály, ako sú strešné laty a kontralaty. Strešné laty sú drevené dosky, ktoré nesú strešnú krytinu a sú pribité priečne na latovanie alebo priamo na krokvy. Následkom špeciálneho výrobného procesu sú vysoko kvalitné strešné laty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky.

 

Technické údaje strešných lát:

Dimenzia: 40x60mm alebo 30x50mm

Norma triedenia: podľa DIN 4074-1

Trieda pevnosti: C24

Sortierklasse: S10, suché

Trieda rezu: A,B

Vlhkosť: 15 ± 3%

Druh: smrek

Hobľované

 

Laty musia zodpovedať predpísaným normám. Hrúbka lát je závislá od vzdialenosti krokiev, klimatického a iného zaťaženia podľa normy STN 73 0035, musí však mať rozmery minimálne 30x50 mm - od osovej vzdialenosti krokiev 90cm. Pri osovej vzdialenosti 1 až 1,2 m odporúčame prierez lát 40x60 mm. Pri väčšej vzdialenosti je potrebné prierez lát posúdiť statickým výpočtom.

Strešné laty sú dostupné v baleniach po 6ks;

Použitie strešných lát:

- strešné konštrukcie

- ploty

- ostatné

PRIHLÁSENIE