Slovak Czech English Hungarian Polish Russian
KVH

 

Masívne konštrukčné drevo je ideálny materiál pre moderné drevostavby. Spĺňa najvyššie technické a estetické nároky s veľkým štýlom a vkusom. Pre vašu aj našu bezpečnosť venujeme osobitnú pozornosť na zaručenie najvyššej štandardnej kvality. Z tohto dôvodu vykonávame pravidelnú priebežnú kontrolu kvality subjektom udeľujúcim oprávnenie pre výrobu KVH v MPA Stuttgarte a vo Výzkumnom a vývojovom ústave drevárskom v Prahe. 

 

- štandardná vyrábaná dĺžka 5, 6 a 13 metrov

- sušené na 15 % +- 3%

- pevnostná trieda C24 (pevnosť v ohybe = 24 MPa)

 

Podľa účelu použitia sa rozlišujú dva druhy KVH profilov, ktoré sa od seba odlišujú len vlastnosťami povrchu:

- KVH- Si pre pohľadové konštrukcie

- KVH- NSi pre nepohľadové konštrukcie

 

Použitie KVH hranolov:

- konštrukcia drevostavieb

- konštrukcia krovov

- nosníky

- pergoly, prístrešky

- detské preliezky

- ostatné

 

KVH1 Upr  KVH2 Upr

PRIHLÁSENIE