Slovak Czech English Hungarian Polish Russian
CLT

 

CLT /cross-laminated timber/ - Nová dimenzia pre drevené konštrukcie

Drevo je jeden z najstarších materiálov, aký človek pozná. Práve teraz tento materiál zažíva znovuzrodenie v oblasti stavebníctva. Renesancia tohto materiálu nenecháva chladným nikoho z nás. Nové konštrukčné metódy a nové architektonické riešenia priviedli tento materiál za hranice tradičného používania. Dnes je využívané v konštrukciách kancelárskych budov, škôl, apartmánov, mostov, športových a priemyselných hál a dokonca i pri výstavbe rádiových veží a stožiarov veterných turbín. Prefabrikované produkty so špecifikovanou kvalitou a charakteristikami sa dnes montujú priamo na staveniskách, čo šetrí čas a energiu. Budúcnosť tohto materiálu je očividná. Jeho enviromentálne, kultúrne a ekonomické výhody spolu s jedinečnými vlastnosťami robia tento materiál jasnou voľbou stavieb 21.storočia.

 

CLT -  je masívny stavebný materiál vyrobený z priečne lepených lamiel rôznej hrúbky. CLT panel je zložený z 3,5,7 alebo 9 vrstiev, ktoré tvoria tento masívny blok. Ekologické polyuretánové lepidlo je použité pri výrobe. Priečne lepená štruktúra CLT panela zabezpečuje tuhosť, pevnosť a stabilitu. FEMADATIMBER vyrába rôzne veľkosti CLT panelov. Dokážeme vyrobiť jednotlivé panely alebo celé steny, tie sú potom prefabrikované a dodané na stavenisko, čo enormne skracuje čas potrebný na montáž. Na stavenisku je potom pridaná izolácia, vnútorný a vonkajší plášť, dvere a okná. Toto je ale samozrejme možné realizovať i v našej fabrike.

 

Použitie CLT panelov:

- stavba základových dosiek

- stavba stien

- stavba stropov

- stavba krovov

 

CLT VÝHODY:

 • trvalo udržateľný, ekologicky a CO2 neutrálny stavebný materiál
 • zdravé bývanie vďaka neobyčajným vlastnostiam dreva
 • vyrobený CNC technológiou
 • kombinovateľný s inými materiálmi
 • vzduchotesný a difúzne otvorený
 • parobrzdná fólia nie je potrebná
 • dimenzionálne stabilný s vysokými hodnotami akumulácie tepla
 • masívny a suchý stavebný systém s krátkou dobou výstavby
 • vysoký stupeň prefabrikácie
 • výborné protipožiarne, zvukovoizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti
 • vysoká tuhosť a pevnosť pri minimálnej hmotnosti
 • konštrukcia bez tepelných mostov
 • vhodný najmä pre pasívne a nízkoenergetické stavby
 • veľmi vhodný aj pre seizmické oblasti
 • nenastáva problém s kročajovým hlukom
 • minimum energie je použité pri výrobnom procese

 

Tento materiál prináša neobmedzené možnosti pri výstavbe rezidenčných, komerčných a industriálnych projektov. Je taktiež veľmi ľahko kombinovateľný s inými materiálmi ako železo, betón alebo GLT nosníkmi.

CLT je ekonomická a ekologická voľba pre projekty rôznych veľkostí. Je to skutočne materiál budúcnosti. Neustále sa prizeráme ako jeho používanie narastá. Toto je nový betón 21.storočia. 

 

1f0d6c272ec8f725fc265155d18147a5   882dd714cf9b5a295e64e17785443d1f   

D11eb9de6b5862e6893e1cdc78402fef  

 

FEMADATIMBER katalóg o CLT si môžete stiahnuť TU.

 


 

PRIHLÁSENIE